St. Kinderopvang Kiekeboe Putten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten

spelen... leren... groeien...

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4 tot 13 jaar) heeft Kiekeboe op alle werkdagen haar Buitenschoolse opvang (BSO) en nu ook elke donderdag een zwem-BSO incl. zwemles. Kiekeboe heeft inmiddels twee BSO-locaties met in totaal ruimte voor tachtig kinderen verdeeld over de twee groepen per dag. Het uitgangspunt van deze vorm van opvang is dat ieder kind zich thuis voelt en mag bijkomen van een intensieve schooldag. Het huiskamermodel biedt aan kinderen een vertrouwde, overzichtelijke omgeving met veel persoonlijke aandacht.

Kiekeboe biedt de volgende mogelijkheden:

  • voorschoolse opvang: 7.15 tot 8.30 uur
  • naschoolse opvang: 11.30 tot 18.30 uur of 15.00 tot 18.30 uur
  • margedagen: 7.15 tot 18.30 uur
  • vakantieopvang: 7.30 tot 18.30 uur

Vast team op elke groep

Kiekeboe heeft twee BSO groepen namelijk HokusPokus en De Driehoek. Op HokusPokus maximaal veertig kinderen en op De Driehoek maximaal veertig kinderen worden opgevangen. Elke groep heeft een vast team zodat de kinderen opgroeien binnen een stabiele leefomgeving waarin pedagogisch medewerkers en kinderen elkaar goed kennen. Elk kind heeft een vaste pedagogisch medewerkster als mentor. De pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd voor het werken in de kinderopvang. Jaarlijks volgen ze cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering zodat de kwaliteit van de opvang optimaal blijft.

Goede band ontwikkelen

Teamleden werken zoveel mogelijk op vaste dagdelen zodat kinderen en pedagogisch medewerkers een goede band met elkaar kunnen ontwikkelen. Ook voor ouders is dit van belang. Bij ziekte of vrije dagen van personeel wordt een beroep gedaan op een aantal vaste invalmedewerkers. Ook zij hebben de vereiste opleiding.